Observatorio de Transición Energética de México

Demanda real (MTR)
Demanda Horaria Máxima Diaria
Loading...
Demanda Horaria Máxima Semanal
Loading...
Demanda Horaria Máxima Mensual
Loading...
Demanda Horaria Máxima Anual
Loading...
Demanda Horaria Mínima Diaria
Loading...
Demanda Horaria Mínima Semanal
Loading...
Demanda Horaria Mínima Mensual
Loading...
Demanda Horaria Mínima Anual
Loading...